【歌詞和訳】罠にかかって(Stuck on you)ติดกับ-MaxJenmana

2gether

2getherのオープニング曲!

歌詞 ติดกับ

Title

ติด กับ

キt カp

引っかかる ~に

💗

เห็น กัน ทุก วัน เธอ กับ ฉัน รู้ กัน ใน ความ ต่าง

ヘン カン トゥk ワン トゥー カp シャン ルー カン ナイ クワーm ターンg

見る 一緒 毎日 あなた と 私 知る 一緒 の 違い

(♡ 毎日会っているし、お互い違うことも分かってる)

เหมือน ไม่ มี ทาง ว่า จะ รัก กัน ได้ อย่าง ไร

ムーアン マィ ミー ターンg ワー チャ ラk カン ダィ ヤーンg ラィ

のように いいえ ある 方法 それか 意思 愛 一緒 出来る どうやって

(♡ こんな風に愛し合うことなんてないと思ってた)

💞

แต่ ก็ เพราะ ว่า ความ ใกล้ ชิด หมด สิท ธิ์ แก้ ตัว

テェ ゴォ プロー ワー クワーm クラィ チt ムt スィt ティ ケェ トゥーア

しかし ゴォ なぜなら それ の 近く 近く 失格・権利が無い 言い訳

(♡ でもこんなに近い関係なんだから言い訳はできないよね)

ก็ หัว ใจ มัน สปาร์ค ผิด จาก ที่ เตรียม ไว้

ゴォ フーヮ チャィ マン サパーk ピt チャーk ティー トゥリーアm ワィ

ゴォ 心臓 それ スパーク 間違い から で 準備

(♡ 思っていたよりもドキドキするね)

เคย เป็น คน ไม่ เคย รู้ ใจ กลาย เป็น หวั่น ไหว ทุก วัน

クーィ ペン コン マィ クーィ ルー チャィ クラーィ ペン ワン ワィ トゥk ワン

これまで は 人 いいえ これまで 知る 心臓 なる は 震える 毎日 

(♡ 今まで知らなかった、毎日ドキドキするなんて知らなかった)

💘

ติด อก ติด ใจ ไป แล้ว ก็ เผลอ รัก เธอ ไม่ รู้ ตัว

ティt オーk ティt チャィ パィ レゥ ゴォ プロー ラk トゥー マィ ルー トゥーア

引っかかる 胸 引っかかる 心 行く 既に ゴォ 偶然 愛 あなた いいえ 知る 

(♡ 君の魅力に引っかかって、知らないうちに君を愛してた)

ติด กับ ดัก เธอ เข้า แล้ว ให้ ฝืน หัว ใจ อยู่ ได้ ไง

ティt カp ダk トゥー カォ レゥ ハィ フーン フーワ チャィ ユー ダィ ンガィ

引っかかる と 罠 あなた 近づく 既に 与える 強制的 心臓 ある 出来る どうやって

(♡ 君の罠に引っかかってしまった、どうすればこの心を抑えられるんだ)

ขอ โทษ ที ได้ ไหม ที่ ทำ ให้ วุ่น วาย

コー トーt ティー ダイ マィ ティー タm ハィ ウン ワーィ

すみません で 出来る ? で する 与える 混沌

(♡ ごめんね、混乱させて)

ต้อง โทษ ที่ ใจ ของ ฉัน ที มัน อยาก มี เธอ ข้าง กาย

トーンg トーt ティー チャィ コーンg シャン ティー マン ヤーk ミー トゥー カーンg カーィ

非難する で 心 の 私 で それ 欲しい ある あなた 私のそばで

(♡ 非難して、君が僕のそばにいることを望んでいるんだ)

แค่ เพียง ได้ รัก เธอ ฝืน ใจ ให้ ลืม เรื่อง เธอ ไม่ ได้ เลย

ケェ ピーアンg ダィ ラk トゥー フーン チャイ ハィ ルーm ルーワンg トゥー マィ ダィ ルーィ

ただ それだけ 出来る 愛 あなた 強制的 心 与える 忘れる のこと あなた いいえ 出来る 全く

(♡ ただ君のことを愛してるだけ、君のことを忘れられないだけなんだ)

🥰

ไม่ รู้ เพราะ อะ ไร ทั้ง ที่ ใคร ไม่ เคย ทำ ใจ สั่น

マィ ルー プロー ア ラィ タンg ティー クラィ マィ クーィ タm チャィ サン

いいえ 知る なぜなら 何 全部 で 誰 いいえ これまで 震える・ドキドキする

(♡ わからないんだ、これまで誰かにこんなにドキドキさせられたことが無かったから)

อาจ เพราะ ความ สัม พันธ์ ระ หว่าง เรา คือ โชค ชะ ตา

アーt プロー クワーm サm パンt ラ ワーンg ラォ クゥ チョーk チャ ター

かもしれない なぜなら 関係 間 の 私たち は 運 運命

(♡ 僕たちの関係だからかな、僕たちは運命だからね)

🫰🏻

แต่ ก็ เพราะ ว่า ความ ใกล้ ชิด หมด สิท ธิ์ แก้ ตัว

テェ ゴォ プロー ワー クワーm クラィ チt ムt スィt ティ ケェ トゥーア

しかし ゴォ なぜなら それ の 近く 近く 失格・権利が無い 言い訳

(♡ でもこんなに近い関係なんだから言い訳はできないよね)

ก็ หัว ใจ มัน สปาร์ค ผิด จาก ที่ เตรียม ไว้

ゴォ フーヮ チャィ マン サパーk ピt チャーk ティー トゥリーアm ワィ

ゴォ 心臓 それ スパーク 間違い から で 準備

(♡ 思っていたよりもドキドキするね)

เคย เป็น คน ไม่ เคย รู้ ใจ กลาย เป็น หวั่น ไหว ทุก วัน

クーィ ペン コン マィ クーィ ルー チャィ クラーィ ペン ワン ワィ トゥk ワン

これまで は 人 いいえ これまで 知る 心臓 なる は 震える 毎日 

(♡ 今まで知らなかった、毎日ドキドキするなんて知らなかった)

🥰

ติด อก ติด ใจ ไป แล้ว ก็ เผลอ รัก เธอ ไม่ รู้ ตัว

ティt オーk ティt チャィ パィ レゥ ゴォ プロー ラk トゥー マィ ルー トゥーア

引っかかる 胸 引っかかる 心 行く 既に ゴォ 偶然 愛 あなた いいえ 知る 

(♡ 君の魅力に引っかかって、知らないうちに君を愛してた)

ติด กับ ดัก เธอ เข้า แล้ว ให้ ฝืน หัว ใจ อยู่ ได้ ไง

ティt カp ダk トゥー カォ レゥ ハィ フーン フーワ チャィ ユー ダィ ンガィ

引っかかる と 罠 あなた 近づく 既に 与える 強制的 心臓 ある 出来る どうやって

(♡ 君の罠に引っかかってしまった、どうすればこの心を抑えられるんだ)

ขอ โทษ ที ได้ ไหม ที่ ทำ ให้ วุ่น วาย

コー トーt ティー ダイ マィ ティー タm ハィ ウン ワーィ

すみません で 出来る ? で する 与える 混沌

(♡ ごめんね、混乱させて)

ต้อง โทษ ที่ ใจ ของ ฉัน ที มัน อยาก มี เธอ ข้าง กาย

トーンg トーt ティー チャィ コーンg シャン ティー マン ヤーk ミー トゥー カーンg カーィ

非難する で 心 の 私 で それ 欲しい ある あなた 私のそばで

(♡ 非難して、君が僕のそばにいることを望んでいるんだ)

แค่ เพียง ได้ รัก เธอ ฝืน ใจ ให้ ลืม เรื่อง เธอ ไม่ ได้ เลย

ケェ ピーアンg ダィ ラk トゥー フーン チャイ ハィ ルーm ルーワンg トゥー マィ ダィ ルーィ

ただ それだけ 出来る 愛 あなた 強制的 心 与える 忘れる のこと あなた いいえ 出来る 全く

(♡ ただ君のことを愛してるだけ、君のことを忘れられないだけなんだ)

💌

ติด อก ติด ใจ ไป แล้ว ก็ เผลอ รัก เธอ ไม่ รู้ ตัว

ティt オーk ティt チャィ パィ レゥ ゴォ プロー ラk トゥー マィ ルー トゥーア

引っかかる 胸 引っかかる 心 行く 既に ゴォ 偶然 愛 あなた いいえ 知る 

(♡ 君の魅力に引っかかって、知らないうちに君を愛してた)

ติด กับ ดัก เธอ เข้า แล้ว ให้ ฝืน หัว ใจ อยู่ ได้ ไง

ティt カp ダk トゥー カォ レゥ ハィ フーン フーワ チャィ ユー ダィ ンガィ

引っかかる と 罠 あなた 近づく 既に 与える 強制的 心臓 ある 出来る どうやって

(♡ 君の罠に引っかかってしまった、どうすればこの心を抑えられるんだ)

ขอ โทษ ที ได้ ไหม ที่ ทำ ให้ วุ่น วาย

コー トーt ティー ダイ マィ ティー タm ハィ ウン ワーィ

すみません で 出来る ? で する 与える 混沌

(♡ ごめんね、混乱させて)

ต้อง โทษ ที่ ใจ ของ ฉัน ที มัน อยาก มี เธอ ข้าง กาย

トーンg トーt ティー チャィ コーンg シャン ティー マン ヤーk ミー トゥー カーンg カーィ

非難する で 心 の 私 で それ 欲しい ある あなた 私のそばで

(♡ 非難して、君が僕のそばにいることを望んでいるんだ)

แค่ เพียง ได้ รัก เธอ ฝืน ใจ ให้ ลืม เรื่อง เธอ ไม่ ได้ เลย

ケェ ピーアンg ダィ ラk トゥー フーン チャイ ハィ ルーm ルーワンg トゥー マィ ダィ ルーィ

ただ それだけ 出来る 愛 あなた 強制的 心 与える 忘れる のこと あなた いいえ 出来る 全く

(♡ ただ君のことを愛してるだけ、君のことを忘れられないだけなんだ)

💗

ตกหลุม รัก เธอ ไป แล้ว ฝืน ใจ ให้ ลืม เรื่อง เธอ ไม่ ได้ เลย

トkルm ラk トゥー パィ レゥ フーン チャィ ハィ ルーm ルーワンg トゥー マィ ダィ ルーィ

落ちる 恋 あなた 行く 既に 気が進まない 与える 忘れる のこと あなた いいえ できる まったく 

(♡ 君を愛してる、君を忘れることなんてできないよ)

この曲で覚える単語

ทุก วัน トゥkワン 毎日

หมด สิท ธิ์ ムt スィt ティ 権利が無い・失格

แก้ ตัว ケェトゥーア 言い訳

ใจสั่น チャィサン 動悸・ドキドキする

สัมพันธ์ サmパンt 関係

โชคชะตา チョkチャター 運命

ฝืน ใจ フーンチャィ 気が進まない

※ タイ語勉強中の私なりの訳なので、きれいな日本語訳はCDを購入すれば入ってます✨

2getherスペシャルアルバム

1. 罠にかかって / Max Jenmana

2. カン・グー / Bright

3. 僕の勘違いだよね? / Bright

4. まだ2人で(Still Together) / Bright & Win

5. 君じゃなきゃ / Win

6. Ten Years Later / Win

7. 抱きしめさせて(One Hug) /Bright

「カン・グー」と「君じゃなきゃ」は日本語バージョンがありますが、来日記念盤(2022JAPAN EDITION)にしか入っていません( Ö )! 私は日本語版の2曲はiTunesで購入しました!♡

コメント

タイトルとURLをコピーしました